Alkohol etylowy do celów spożywczych, powstaje na drodze fermentacji wybranych roślin, m.in. pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, żyta i owsa, ale również ziemniaków, trzciny cukrowej lub owoców. Etanol to jedna z najczęściej stosowanych przez człowieka substancji psychoaktywnych. Jaki jest wpływ alkoholu etylowego na organizm człowieka?

Co się dzieje z etanolem w naszym organizmie?

Wiemy, co czujemy po wypiciu alkoholu, ale co dokładnie dzieje się z etanolem w naszym organizmie?

Wchłanianie etanolu

Etanol jest związkiem chemicznym, który bardzo szybko wchłania się z układu pokarmowego, przez błonę śluzową żołądka (20% wchłanianego alkoholu) i jelit (80% wchłanianego alkoholu), do krwi. Proces wchłaniania alkoholu jest wolniejszy, jeśli w żołądku i/lub jelitach znajduje się jedzenie. Trzeba jednak pamiętać, że jedzenie tylko spowalnia, ale nie zatrzymuje objawów upojenia alkoholowego. W większości wypadków, po zaledwie 5-10 minutach od spożycia, alkohol można już wykryć we krwi człowieka (podczas badania laboratoryjnego). Alkohol wchłania się do krwi i razem z nią wnika do tkanek i narządów naszego organizmu (przede wszystkim tych wysoko uwodnionych: wątroby, nerek, płuc i mózgu). Wypity alkohol, który dociera do mózgu najpierw zaczyna oddziaływać na te jego okolice, które odpowiadają za mechanizmy kontroli i postrzegania.

Wydalanie etanolu

Po spożyciu alkoholu następuje czas stabilizacji stężenia alkoholu etylowego w tkankach, po którym nasz organizm rozpoczyna proces usuwania etanolu. Jedynie około 10% etanolu usuwane jest w postaci niezmienionej (w wydychanym powietrzu, w pocie i z moczem), a pozostałe 90% metabolizowane prawie wyłącznie w wątrobie. To właśnie wątroba jest najbardziej narażona na szkodliwe działanie alkoholu wypitego w nadmiarze.  Przyjmuje się, że ludzki organizm przetwarza średnio jedną standardową jednostkę alkoholu (1 SJA to 10 g etanolu) w ciągu jednej godziny. Spożycie w krótkim czasie dużej ilości alkoholu etylowego (150 – 250 g) stanowi bezpośrednie, wysokie zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.

Wpływ alkoholu etylowego na samopoczucie i zachowanie człowieka

Alkohol etylowy jest środkiem odurzającym   spożywany w niewielkich ilościach powoduje ogólną poprawę nastroju i samopoczucia, stan pobudzenia i eliminację odczuwania zmęczenia oraz napięcia, a także przyspieszenie bicia serca oraz rozszerzenie źrenic. Większe dawki alkoholu etylowego mogą z kolei wywoływać szerokie spektrum rozmaitych zaburzeń: od zaburzenia logicznego myślenia, przez zaburzenia mowy i widzenia, po zaburzenia równowagi, a także nieumiejętność kontrolowania emocji i zachowania oraz realnej oceny sytuacji i agresję.

Wpływ alkoholu etylowego na zdrowie człowieka

Alkohol etylowy wpływa również na zdrowie człowieka – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio (w przypadku wpływu pośredniego mowa jest przede wszystkim o stanie nietrzeźwości, w którym człowiek nie potrafi zadbać należycie o własne bezpieczeństwo). O tym, czy będzie to wpływ negatywny czy pozytywny decyduje zarówno ilość i częstotliwość spożywania etanolu, jak i indywidualne uwarunkowania człowieka (m.in. jego wiek, ogólny stan zdrowia czy waga). Napoje alkoholowe spożywane odpowiedzialnie mogą być częścią zbilansowanego stylu życia. Alkohol etylowy – etanol jest ten sam w wódce, whisky, winie czy piwie. Pamiętaj aby pić odpowiedzialnie i #zTwarzą.