Alkohol może sprawić, że będziesz szczęśliwy lub smutny, że na imprezie staniesz się duszą alkoholowe bardzo różnie oddziałują na człowieka. To, w jaki sposób alkohol wpływa na organizm, zależy m.in. od wieku, płci i odmiennych właściwości każdego z nas. Nie bez znaczenia jest także aspekt kulturowy.

Wiek

Reakcja organizmu na alkohol zależy od wieku. Im człowiek starszy, tym bardziej podatny na jego działanie. Dzieje się tak ze względu na niższą zdolność organizmu do jego rozkładania. Ponadto starsi ludzie często biorą lekarstwa, które także wpływają na możliwości organizmu do metabolizowania alkoholu.

Płeć

Z powodów fizjologicznych alkohol oddziałuje na kobiety inaczej niż na mężczyzn. Kobiety są bardziej podatne na wpływ alkoholu, nawet wówczas gdy mają ten sam wzrost i wagę co mężczyźni. Dzieje się takz kilku powodów:

  1. Organizm przeciętnego mężczyzny to ok. 61% wody, a kobiety – 52%. Ciało kobiety zawiera więcej tłuszczu niż ciało mężczyzny, a zawartość tłuszczu i wody w ciele wpływa na stężenie alkoholu. W przypadku kobiet i mężczyzn o tej samej wadze, pijących tę samą ilość alkoholu, stężenie alkoholu u kobiet będzie wyższe.
  2. Kobiety mają mniejszą zdolność do metabolizowania alkoholu. W ich organizmie występuje mniejsze stężenie dehydrogenazy, czyli enzymów wątrobowych, które rozkładają alkohol. Dlatego proces jego rozkładu przebiega wolniej niż u mężczyzn.
  3. Stosowanie pigułek antykoncepcyjnych lub innych lekarstw zawierających estrogen spowalnia tempo, w jakim alkohol jest eliminowany z organizmu.
  4. Długotrwałe spożywanie alkoholu jest bardziej niebezpieczne dla kobiet. Uzależnione od alkoholu kobiety są bardziej narażone na choroby serca, wątroby, trzustki czy problemy z ciśnieniem krwi niż uzależnieni mężczyźni.

Rozkładanie alkoholu w organizmie

Oprócz wspomnianych powyżej czynników istotna jest także szybkość, z jaką organizm rozkłada alkohol. Proces rozkładania alkoholu przez enzymy, czyli metabolizowania, następuje w wątrobie. Standardowo wątroba jest w stanie rozłożyć w ciągu jednej godziny jedną standardową dawkę alkoholu, ale jest to duże uogólnienie, gdyż szybkość metabolizowania alkoholu jest inna u każdego z nas. Jeśli człowiek spożywa go więcej, niż wątroba jest w stanie rozłożyć, alkohol gromadzi się we krwi oraz w tkankach organizmu, czekając, aż zostanie zmetabolizowany. To właśnie z tego powodu spożywanie trunków alkoholowych w szybkim tempie prowadzi do wysokiego stężenia alkoholu we krwi, a w konsekwencji do upojenia alkoholowego.

Czynniki kulturowe

Badania naukowe wskazują, że dzieci alkoholików są narażone na występowanie problemów alkoholowych cztery razy bardziej niż te, które wychowują się w rodzinach niedotkniętych tym problemem. Oczywiście dorastanie w takiej rodzinie nie determinuje alkoholizmu dziecka, niemniej jednak jest czynnikiem znacznie zwiększającym takie ryzyko.