Alkohol jako związek chemiczny ma duży wpływ na funkcjonowanie organizmu dorosłego człowieka. Łatwo więc sobie uzmysłowić, że jego wpływ na niewykształcony jeszcze organizm małego dziecka jest znacznie większy. Wypity przez kobietę alkohol pojawia się w organizmie dziecka w takim samym stężeniu.

Co istotne, ciężarna kobieta nie musi pić ani często, ani dużo, by alkohol mógł negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka. Czasami wystarczy nawet niewielka i jednorazowo spożyta ilość alkoholu, a konsekwencje mogą być dla dziecka dotkliwe. Alkohol wypity w czasie ciąży może wiązać się z wieloma problemami, w tym z wystąpieniem Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS).

FAS to zespół zaburzeń pojawiających się u dzieci jako skutek narażenia ich na toksyczne działanie alkoholu w życiu płodowym. Może się ujawnić w postaci wad wrodzonych, zaburzeń somatycznych lub neurologicznych. FAS jest jednostką chorobową i każdy lekarz ma uprawnienia do postawienia diagnozy.

FAS może objawiać się u dziecka m.in.:
• niską wagą urodzeniową,
• obniżeniem odporności,
• opóźnieniem wzrostu,
• deformacją ciała i twarzy,
• małogłowiem,
• trudnościami w zapamiętywaniu, myśleniu, przetwarzaniu informacji,
• jąkaniem się lub problemami z artykulacją,
• trudnościami w utrzymaniu równowagi (dziecko może mieć problem ze skakaniem na jednej nodze,
• schodzeniem i wchodzeniem po schodach, a jego ruchy mogą być nieskoordynowane),
• trudnościami w radzeniu sobie w sytuacjach społecznych,
• zmiennością nastrojów,
• nadpobudliwością i impulsywnością,
• problemami z sercem, nerkami, wzrokiem i słuchem.

Wypicie alkoholu w ciąży nie zawsze powoduje wystąpienie FAS. Warto sobie jednak uświadomić, że spożywając alkohol w czasie ciąży, ryzykujemy prawidłowy rozwój dziecka.

Ustalenie bezpiecznej dawki alkoholu nie jest możliwe, lepiej więc całkowicie powstrzymać się od spożywania alkoholu w czasie ciąży. Urodzenie zdrowego dziecka przez kobietę, która w trakcie ciąży piła alkohol, jeszcze o niczym nie świadczy – każda ciąża jest inna, każda kobieta i każde dziecko inaczej reaguje na różne okoliczności i substancje, w tym alkohol.

Czy 9 miesięcy całkowitej abstynencji to aż tak duże wyrzeczenie?

Więcej informacji znajdziesz na: www.lepszystart.com.pl