Szkolenia w Gdyni

12 i 16 grudnia odbyły się cztery szkolenia dla pracowników gastronomii oraz sklepów działających na obszarach objętych programem rewitalizacji Gdyni.

Gdyńskie szkolenia są wspólną inicjatywą Urzędu Miasta i Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy – inicjatora kampanii ?Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie”. Warsztaty doskonale wpisują się w realizowany przez Gdynię proces rewitalizacji sześciu obszarów w mieście.

Gdynia prowadzi dość liberalną politykę pozwoleń na sprzedaż alkoholu, nie stwarzając istotnych barier w tym zakresie. Mając jednak świadomość skutków, jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialne korzystanie z alkoholu, widzimy konieczność podjęcia działań które pomogą przezwyciężyć występujące problemy. Proponujemy rozwiązania, które pozwolą na uniknięcie konieczności ograniczania liczby punktów sprzedaży alkoholu w wytypowanych obszarach, bo mamy świadomość, że prowadzona tam działalność gospodarcza zapewnia mieszkańcom możliwość utrzymywania swoich rodzin i jest zarazem ważnym elementem funkcjonowania i rozwoju miasta. Pamiętajmy, rewitalizacja to nie tylko poprawa stanu infrastruktury, ale i pomoc w rozwiązywaniu rozmaitych problemów społecznych – podkreśla Andrzej Bień, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.

Celem szkoleń było podniesienie wiedzy na temat alkoholu, zarówno jako specyficznego produktu handlowego, jak i substancji o określonym wpływie na organizm człowieka. Poprowadził je Robert Lemański – dyplomowany specjalista z zakresu profilaktyki, specjalista z zakresu biznesu społecznie odpowiedzialnego i szkoleniowiec dla organów kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij