MŁODZIEŻ

Znaczącym problemem występującym w społeczeństwie jest spożywanie i dostępność alkoholu wśród młodzieży. Z przygotowanego przez ZP PPS raportu “Alkohol a zdrowie” wynika, że kontakt z alkoholem miało 94,8% młodzieży do ukończenia 16. roku życia. Ten odsetek wskazuje, że pomimo istniejących regulacji prawnych nieletni mają łatwy dostęp do alkoholu.

Stanowisko producentów jest jednoznaczne – alkohol to produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Dlatego Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy angażuje się w działania mające na celu zapobieganie zbyt wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży i budowanie świadomości otoczenia (rodziców, sprzedawców, szkoły) na temat konsekwencji sięgania po alkohol w młodym wieku.
Dotychczasowe działania edukacyjne przeprowadzone przez ZP PPS, a kierowane do młodych ludzi to: “Młodość bez procentów”, “Full Controll” oraz realizacja filmu edukacyjnego “Domówka”.

1. Kampania “Młodość bez procentów” porusza problem dostępności alkoholu dla osób nieletnich. Akcja zwraca szczególną uwagę na wzrost świadomości na temat istnienia prawa zakazującego sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia. Inicjatorem i głównym koordynatorem kampanii jest Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

2. “Full Controll” to kampania kierowana do ludzi młodych, głównie studentów. Porusza problem odpowiedzialnego spożywania napojów alkoholowych oraz zachowań związanych z czasem odpoczynku oraz modelami zabawy i relaksu, które w naszej kulturze wiążą się często z alkoholem. Zakres przekazywanej wiedzy to problematyka radzenia sobie w sytuacjach stresu i w różnych okolicznościach towarzyskich, w których młodzi ludzie zwykle sięgają po alkohol. Inicjatorem i głównym koordynatorem kampanii jest Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

3. Film “Domówka” to produkcja filmowa przeznaczona dla młodzieży, przygotowana we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji. Film będzie wykorzystywany przez policjantów, strażników miejskich oraz nauczycieli i pedagogów jako pomoc dydaktyczna w prowadzonych zajęciach profilaktycznych.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij